Onslow College

www.onslow.school.nz

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Onslow College เป็นโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา เปิดรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปีเพื่อเข้าเรียนใน Year 9-13 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1956 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,381 คน ครูของ Onslow ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการสอน Prime Minister’s Science Teacher Prize และรางวัล Woolf Fisher Fellowship

Wellington

Year 9-13

1,381

Curriculum

NCEA

Intakes

February

Accommodation

Homestay

Terms

4 Terms
โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ Onslow College มุ่งเน้นทางด้านวิชาการโดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ นักเรียนที่นี่จะได้รับการส่งเสริมให้มีอิสระ รู้จักพึ่งตนเองในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นโรงเรียนที่ไม่มีเครื่องแบบ (มีการยกเลิกการใส่ชุดนักเรียนตั้งแต่ปี 1974) และไม่มีกฎเคร่งครัด ครูผู้สอนจะให้ความสนใจกับเด็กทุกคนอย่างไม่เลือกปฏิบัติ มีมาตรฐานการสอนที่ยอดเยี่ยม มีวิชาที่โดดเด่น คือ คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เคมี และเศรษฐศาสตร์ ด้านภาษาอังกฤษทางโรงเรียนมีการจัดโปรแกรมภาษาให้นักเรียนทุกระดับชั้น รวมถึง IELTS ด้วย รวมถึงมีภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เช่น เยอรมัน เมารี สเปน ญี่ปุ่น มีวิชาเลือกมากมาย เช่น ไอที บัญชี เศรษฐศาสตร์ ถ่ายภาพ ออกแบบศิลปะ ซึ่งมีผลงานโดยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติในด้านกราฟฟิกดีไซน์ เทคโนโลยีการออกแบบ และฟิสิกส์ และยังมีกิจกรรมพิเศษมากมาย เช่น กิจกรรมขับร้องประสานเสียง ละคร วงดนตรี ซึ่งทางโรงเรียนมีการสอนดนตรีแบบส่วนตัวให้แก่นักเรียนอีกด้วย และมีกีฬาให้เลือกเข้าร่วมมากกว่า 30 ชนิด เช่น จักรยาน ยิงปืน พายเรือ แบดมินตัน บาสเกตบอล ฟุตบอล เทนนิส
สำหรับที่พักของนักเรียน โรงเรียนจัดเตรียมครอบครัวโฮมสเตย์ไว้ให้นักเรียนนานาชาติ โดยมีผู้จัดการด้านโฮมสเตย์คอยดูแลและจัดการด้านที่พักให้นักเรียนโดยตรง ซึ่งจะมีการเยี่ยมบ้านและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการศึกษาของนักเรียน
Onslow College ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ Johnsonville เมือง Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ Johnsonville เป็นย่านชานเมืองขนาดใหญ่ ชาวเมืองมักเรียกกันติดปากว่า “J’ville” เดิมเป็นเส้นทางของเมารีจาก Wellington ไป Porirua ที่นี่ไม่มีชาวพื้นเมืองมาก่อนการตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรป เมืองได้ขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเป็นย่านพักอาศัยและย่านการค้าขนาดใหญ่พอสมควร สำหรับใครที่ต้องการเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Onslow College เป็นอีกทางเหลือหนึ่งที่น่าสนใจ ค่าเทอมไม่แพง สนใจเรียนต่อนิวซีแลนด์ต่างประเทศติดต่อ Im Education ปรึกษาฟรี Lide : @imeducation
0%
NCEA Level 1
0%
NCEA Level 2
0%
NCEA Level 3

NCEA Result 2018

nzqf-logo
nzqa-logo
education-nz-logo