Navitas English

Navitas English เป็นสถาบันสอนภาษาชั้นนำที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยมาก ตั้งอยู่ที่ Northbridge ใจกลางเขตวัฒนธรรมของ Perth และอีก 1 แคมปัสที่ Sydney เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดในโลกสำหรับนักเรียนนักศึกษา

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีชีวิตชีวา มีความหลากหลายของผู้คนและวัฒนธรรม ที่สำคัญมีระบบการศึกษาในระดับ Top แห่งหนึ่งของโลก นำมาซึ่งความเป็นผู้นำในหลายด้าน เช่น ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ การออกแบบ หนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวออสซี่คือ ผู้ประดิษฐ์คิดค้น  WiFi เป็นคนออสเตรเลียและเรียนอยู่ใน Sydney

Australia
Minimum Age
17
Class Size
2-18
Start Date
Monday
Work Right
20-40 Per to week

ข้อมูลทั่วไป

Navitas English เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย แต่ละปีทางสถาบันเปิดสอนให้นักเรียนมากกว่า 8,000 คน จากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก Navitas English ได้รับการรับรองโดย Tertiary Education Quality and Standard Agency (TEQSA) (สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา)
หลักสูตรที่ Navitas English เปิดสอนมีมากมาย ใช้ระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 1-52 สัปดาห์ เปิดรับนักเรียนทุกระดับตั้งแต่ Beginner ไปจนถึงนักเรียนที่มีพื้นฐานแล้วและต้องการพัฒนาภาษาเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ก่อนเริ่มเรียน ทางสถาบันจะให้นักเรียนทดสอบเพื่อเริ่มเรียนจากระดับความสามารถของแต่ละคนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยแบ่งตามระดับความสามารถดังนี้
หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ General English, Academic English และ Test Preparation Courses General English เป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตจริง โดยเฉพาะ 4 ทักษะหลัก คือ การฟัง พูด อ่าน เขียน เน้นสร้างความถูกต้องและคล่องแคล่วในการพูด เพิ่มพูนคำศัพท์ ทำความเข้าใจภาษาอังกฤษจากผู้พูดที่เป็นทั้งเจ้าของภาษาและไม่ใช่เจ้าของภาษา สร้างความมั่นใจให้นักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน คอร์สนี้ครอบคลุมนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ Elementary (CEFR A1) - Advanced (CEFR C1 หรือ IELTS 7.0)
Academic English ภาษาอังกฤษที่ใช้สนทนาในชีวิตประจำวันกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเรียนนั้นต่างกัน หลักสูตรนี้จึงมีความจำเป็นสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป ข้อดีของการเรียนหลักสูตรนี้คือ เมื่อจบคอร์ส นักเรียนไม่ต้องสอบ IELTS หรือ TOEFL โดยสามารถเข้าเรียนต่อกับสถาบันที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Navitas English ได้ทันที ซึ่งมีมากกว่า 70 แห่งทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษา (TAFE) วิทยาลัยอาชีพและฝึกอบรม (VET) และ Registered Training Organisations (RTO) ครอบคลุมทั้งการเรียนในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท
เนื้อหาของหลักสูตร Academic English ว่าด้วยการพัฒนา 4 ทักษะ ได้แก่ การอ่านและฟัง (เทคนิคการอ่านแบบต่าง ๆ และการจดเลคเชอร์ การวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหา) การพูดและเขียน (การออกเสียง การเขียนรายงานและบทความ การใช้บรรณานุกรม) การคิดวิเคราะห์ (การทำวิจัย การวิเคราะห์ การศึกษาด้วยตัวเอง) ทักษะในที่ทำงาน (ทักษะการต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองค์กรของออสเตรเลีย ทักษะทางคอมพิวเตอร์และดิจิทัล)
Test Preparation Courses หลักสูตรเตรียมสอบ มีทั้ง Cambridge และ IELTS
Cambridge Preparation แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced และ C2 Proficiency
IELTS Preparation พัฒนาทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน และเทคนิคในการสอบ
Study tours เป็นหลักสูตรที่นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรเร่งรัดและได้ไปทัศนศึกษาในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ ของออสเตรเลีย
Navitas English มีบริการ Free Flights with Airlink ที่ให้นักเรียนบินจากแคมปัสที่ Sydney ไป Perth ได้ฟรี (สำหรับนักเรียนที่ลงเรียน 17 สัปดาห์ขึ้นไป และนักเรียนได้เรียนแล้ว 4 สัปดาห์)

School

Location

City

Perth, Sydney

Learn more

ทำเลที่ตั้ง

Navitas English มี 2 แคมปัส ได้แก่ Sydney และ Perth
Sydney ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงข้าม Hyde Park ภายในแคมปัสมี 16 ห้องเรียน ทุกห้องมี Interactive multi-media SMART board สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ห้องสมุด ห้องมัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์พร้อม WiFi ทั่วโรงเรียน
Perth ตั้งอยู่ที่ Northbridge ห่างจากใจกลางเมืองไม่ถึง 1 กิโลเมตร ภายในแคมปัสมี 13 ห้องเรียน ทุกห้องมี Interactive multi-media SMART board และมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อม WiFi ทั่วโรงเรียน

Accommodation

Navitas English จัดหาครอบครัวโฮมสเตย์ชาวออสเตรเลียให้นักเรียน ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนโดยเฉลี่ย คือ 45 นาที นักเรียนสามารถเลือกโปรแกรมอาหารได้ ทั้งแบบ Half board คือ อาหารเช้าและเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์ 3 มื้อวันหยุดและสุดสัปดาห์ แบบ Full Board คือรวมอาหาร 3 มื้อทุกวัน
Independent Accommodation เป็นที่พักแบบตกแต่งครบ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีความสะดวกสบาย สำหรับแคมปัสที่ Perth มีหลายแห่ง ได้แก่ Campus Perth ให้บริการนักเรียนที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไป, Beatty Lodge, The Boulevard Student Housing Company และ ECU Mount Lawley Student Village ซึ่งให้บริการเฉพาะนักเรียน Navitas, ECU university และ PIBT เท่านั้น แคมปัสที่ Sydney ได้แก่ Iglu Chatswood เป็นที่พักสำหรับนักเรียนเท่านั้น Jack's Place เป็นเกสต์เฮ้าส์สำหรับทั้งนักเรียนต่างชาติและออสเตรเลีย Yurong St เป็นที่พักขนาดเล็ก ให้บริการห้องเดี่ยว อยู่ห่างจากโรงเรียนเพียง 5-10 นาที
อีกหนึ่งตัวเลือกที่พักคือ share-house โดยเป็นรูปแบบที่มีความเป็นอิสระสูง นักเรียนทำอาหารเอง จ่ายค่าเช่าห้องเป็นรายสัปดาห์ และต้องจ่ายค่าไฟ ค่าแก๊ส และค่าอินเตอร์เน็ตด้วย

School Courses

General English
IELTS
Cambridge Exam
Academic English
Academic Pathway
Test Preparation Courses
Study tours

หลักสูตรยอดนิยม

Academic English

ภาษาอังกฤษที่ใช้สนทนาในชีวิตประจำวันกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเรียนนั้นต่างกัน

Study tours

เป็นหลักสูตรที่นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรเร่งรัดและได้ไปทัศนศึกษา

General English

เป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตจริง และคล่องแคล่วในการพูด

Navitas-English-navitas-logo
avitas-English-latrobe
Navitas-English-western-logo
English-Australia-logo