ih

International House (IH) เป็นสถาบันสอนภาษาและมีหลักสูตรฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ มีวิทยาเขตในหลายเมืองของประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ Sydney, Bondi, Darwin, Melbourne, Gold Coast และ Byron Bay ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถย้ายไปเรียนในแต่ละแคมปัสได้อย่างสะดวก ทำให้นักเรียนได้เปิดประสบการณ์การเรียนพร้อมกับท่องเที่ยวทั่วประเทศออสเตรเลีย

ในด้านทำเลที่ตั้ง แม้จะอยู่ในต่างพื้นที่หรือต่างเมือง แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกวิทยาเขตเหมือนกันคือ การอยู่ในทำเลที่ดีเยี่ยมและน่าสนใจ

Australia
Minimum Age
17
Class Size
2-18
Start Date
Monday
Work Right
20-40 Per to week

ข้อมูลทั่วไป

International House (IH) เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาและศูนย์ฝึกอบรมครูที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย เนื่องจากมีคุณภาพมาตรฐานสูง ซึ่งทางสถาบันมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของนักเรียน
IH เปิดสอนหลักสูตรมากมายหลายคอร์ส แบ่งเป็น Junior Programmes (Primary School Preparation, High School Preparation, Junior Holiday), Learn English (General English, Cambridge Exam Preparation (FCE, CAE, CPE), EAP (IELTS Preparation), Speaking & Pronunciation และ Teach English ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ
Primary School Preparation Program สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 8-12 ปี เพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนโรงเรียนประถมของออสเตรเลีย
High School Preparation Program สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12-17 ปี เพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมของออสเตรเลีย โดยสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับสถาบัน ได้แก่ Kincoppal Rose Bay, Knox Grammar School, Ravenswood School for Girls, St Catherine’s School, St Paul’s Grammar, The Scots College
Junior Holiday คอร์สสำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12-17 ปี เป็นการเรียนภาษาพร้อมกับทำกิจกรรมต่าง ๆ และได้ท่องเที่ยวในออสเตรเลีย
General English เป็นคอร์สที่เน้นพัฒนาทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน ทำให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในชีวิตจริง นักเรียนจะต้องทดสอบเพื่อวัดระดับของตัวเอง โดยแบ่งได้เป็น 6 ระดับ ได้แก่ Beginner, Elementary, Pre Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced
Cambridge Exam Preparation เป็นหลักสูตรเตรียมสอบ Cambridge ESOL แบ่งเป็น First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) และ Cambridge Proficiency English (CPE) นักเรียนจะได้เข้าใจเนื้อหา เก็งข้อสอบ และเรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบ
EAP (IELTS Preparation) หลักสูตรสำหรับนักเรียน Intermediate และ Upper Intermediate ที่ต้องการเตรียมสอบ IELTS หรือต้องการพัฒนาทักษะด้าน Academic English เพื่อใช้ในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
Speaking & Pronunciation เป็นหลักสูตรพัฒนาการออกเสียงและเพิ่มความคล่องแคล่วในทักษะการพูด
English for Health Professionals (EHP) หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์

School

Location

City

Bondi, Byron Bay, Darwin, Gold Coast, Melbourne, Sydney

Learn more

ทำเลที่ตั้ง

IH มีหลายแคมปัส ได้แก่ Sydney, Bondi, Darwin, Melbourne, Gold Coast และ Byron Bay ซึ่งในทุกแคมปัสโรงเรียนตั้งอยู่ทำเลสะดวกสบาย ใจกลางเมืองทั้งสิ้น ห้องเรียนกว้างขวาง เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ทันสมัย มีพื้นที่ส่วนกลางให้นักเรียนได้มานั่งพักผ่อนและพบปะเพื่อนฝูง นักเรียน IH สามารถใช้คอมพิวเตอร์และ wi-fi ฟรีทั่วพื้นที่โรงเรียน
ทั้งนี้ ตารางเรียนของทุกแคมปัสเหมือนกัน ดังนั้น นักเรียนจึงสามารถย้ายไปเรียนต่างแคมปัสได้อย่างสะดวก ช่วยเปิดมุมมองและประสบการณ์ในการสัมผัสประเทศออสเตรเลียในเมืองต่าง ๆ

Accommodation

นักเรียน IH สามารถเข้าพักกับครอบครัวโฮมสเตย์ชาวออสเตรเลียที่ทางสถาบันพิจารณาคัดสรรให้ นักเรียนจะได้อยู่ในบรรยากาศของความเป็นครอบครัว เป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว ได้เรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบชาวออสเตรเลีย
อีกหนึ่งตัวเลือกคือการอยู่หอพักสำหรับนักเรียนหรือ Student Residence ที่จะมีบรรยากาศของชุมชนนักเรียนนักศึกษา

School Courses

General English
EAP
Cambridge CELTA
Junior Holiday Program
AEAS Preparation Courses
Study Tours
English+
Cambridge DELTA
TESOL Courses
Teacher Professional
Grammar Courses
J-SHINE

หลักสูตรยอดนิยม

General English

เป็นคอร์สที่เน้นพัฒนาทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน

Junior Holiday

คอร์สสำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12-17 ปี เป็นการเรียนภาษาพร้อมกับทำกิจกรรมต่าง ๆ

Speaking & Pronunciation

เป็นหลักสูตรพัฒนาการออกเสียงและเพิ่มความคล่องแคล่วในทักษะการพูด มากยิ่งขึ้น

IH-logo
IH1-logo
IH-bc-logo
AUC-english-aus-logo