Hawthorn Melbourne

Hawthorn-Melbourne เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ตั้งอยู่ใน Hawthorn ย่านชานเมืองชั้นในของ Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ห่างจากศูนย์กลางธุรกิจของ Melbourne ไปทางตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร

Hawthorn เป็นย่านที่ปลอดภัยและคึกคัก มีร้านค้าร้านอาหารมากมายและมีชื่อเสียงด้านจำนวนและคุณภาพของร้านอาหารซึ่งสะท้อนให้เห็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของผู้คนที่นี่ โดยประมาณ 60% เป็นคนออสเตรเลีย รองลงมาคืออินเดีย จีน อังกฤษ มาเลเซีย และนิวซีแลนด์ตามลำดับ

Australia
Minimum Age
17
Class Size
2-18
Start Date
Monday
Work Right
20-40 Per to week

ข้อมูลทั่วไป

Hawthorn-Melbourne ก่อตั้งในปี 1986 เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ของออสเตรเลีย ในแต่ละปีมีนักเรียนจากทั่วโลกมาเรียนมากกว่า 1,900 คน เปิดสอนหลักสูตรหลากหลายระดับที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพทั้งหลักสูตรเตรียมสอบ pathway เพื่อเข้าเรียนต่อในสถาบันต่าง ๆ ในออสเตรเลีย เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย Technical & Further Education (TAFE), Vocational Education & Training (VET) หรือ Registered Training Organisations (RTO)
หลักสูตรที่ทางสถาบันเปิดสอน ได้แก่ English for High School, General English, University of Melbourne English Bridging Programs, Academic Pathways, English for Academic Purposes, IELTS Preparation, Intensive Academic Preparation (IAP), English for Business, Study Tours
English for High School (EfHS) เป็นคอร์สสำหรับนักเรียนอายุ 11-18 ปี ที่วางแผนจะเรียน High School ที่ออสเตรเลีย บรรยากาศในห้องเรียน EfHS เหมือนหรือใกล้เคียงกับห้องเรียน High School มากที่สุด คอร์สนี้จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเรียนและการสอบ ทั้งด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียน เรียนเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในวิชาต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร พัฒนาทักษะในการวิจัย การเป็นผู้นำ การเรียนในห้องเรียน สังคมออสเตรเลีย คอร์สแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ English for High School 1 (EfHS1) Pre-Intermediate to Intermediate และ English for High School 2 (EfHS2) Upper Intermediate to Advanced
General English เป็นคอร์สพัฒนาทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนจะพูดคล่องขึ้น ถูกต้องมากขึ้น รู้จักคำศัพท์เพิ่มขึ้น และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน
University of Melbourne English Language Bridging Program (UMELBP) เป็นหลักสูตร pathway ไปยัง University of Melbourne เนื้อหาว่าด้วยการหาแนวคิดหลักของบทเรียน การจดเลคเชอร์อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะการเขียน planning, drafting, editing และ finalizing การเขียนวิจัยและบทความ การใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิง การนำเสนองานในการประชุม
Academic Pathways นักเรียนสามารถเรียนต่อในสถาบันที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Hawthorn-Melbourne ได้เมื่อเรียนจบคอร์สในระดับที่สถาบันนั้น ๆ กำหนด เช่น Australian College of Applied Psychology, Australian Maritime College (University of Tasmania), Edith Cowan University (Melbourne), La Trobe College, La Trobe University, RMIT University, Chisholm Institute of TAFE, Deakin College เป็นต้น
English for Academic Purposes เป็นคอร์สสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อใน high school, Technical & Further Education (TAFE), undergraduate หรือ postgraduate ในมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ EAP1 (Upper Intermediate) และ EAP2 (Pre-Advanced) แต่ละระดับใช้เวลาเรียน 10 สัปดาห์ เนื้อหาว่าด้วยทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียน เช่น การเขียนรายงาน, essays เทคนิคการอ่านแบบ skimming, scanning และ speed reading, interpreting graphs, diagrams and charts เป็นต้น
Intensive Academic Preparation (IAP) เป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะขั้นสูงทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
English for Business เป็นคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนแบ่งเป็น 3 ระดับ (EB1- EB 3)

School

Location

City

Melbourne

Learn more

ทำเลที่ตั้ง

Hawthorn-Melbourne ตั้งอยู่ใน Hawthorn campus ของ University of Melbourne ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่น เหมาะแก่การเรียน นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกได้ทุกอย่าง เช่น พื้นที่การเรียนรู้แบบกลุ่ม โรงอาหาร โรงภาพยนตร์ หอบรรยาย ฟิตเนสพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย โรงยิม สนามบาสเกตบอล คอร์ทสควอช ห้องสวดมนต์ ห้องละหมาด เลาจน์ พื้นที่รับประทานอาหาร ฟรี WiFi

Accommodation

นักเรียน Hawthorn-Melbourne ประมาณ 60% พักกับครอบครัวโฮมสเตย์ โดยทางสถาบันมีครอบครัวโฮมสเตย์ในเครือข่าย 500 แห่ง กระจายอยู่ทั่ว Hawthorn ทั้งหมดผ่านการสัมภาษณ์โดยตรงและอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ฝ่าย Accommodation Office ของ Hawthorn-Melbourne นักเรียนจะได้รับเอกสารแนะนำเกี่ยวกับการพักกับครอบครัวโฮมสเตย์ด้วย
ในการพักกับครอบครัวโฮมสเตย์ นักเรียนจะพักในห้องส่วนตัว มีเตียง (สำหรับนักเรียนที่มากับเพื่อนหรือพี่น้องสามารถพักในห้องเดียวกันได้) โต๊ะอ่านหนังสือ ตู้เสื้อผ้า สำหรับอาหาร ครอบครัวโฮมสเตย์จะเตรียมอาหารเย็นให้นักเรียนทุกวัน และเตรียมวัตถุดิบไว้ให้นักเรียนเลือกทำอาหารเองสำหรับมื้อเช้าและกลางวัน ด้านการเดินทาง นักเรียนสามารถใช้ขนส่งสาธารณะเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนได้สะดวก ระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 35 นาที ไกลที่สุดคือไม่เกิน 50 นาที
นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกที่พักอื่น ๆ สำหรับนักเรียน เช่น Share accommodation หรือ Share-house เป็นการแชร์ห้องหรือบ้าน โดยนักเรียนต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายสัปดาห์ รวมถึงค่าไฟ ค่าแก๊ส และอินเตอร์เน็ต ซื้อหารหรือทำอาหารเอง มีความเป็นอิสระสูง หากนักเรียนแน่ใจว่าจะพักในระยะยาว (6 เดือนขึ้นไป) สามารถเลือกเช่าบ้าน อพาร์ตเมนท์ ห้อง หรือแฟลตได้
อีกหนึ่งตัวเลือกคือหอพักสำหรับนักเรียนนักศึกษา เหมาะกับนักเรียนที่ชอบบรรยากาศความเป็นหอพัก เป็นชุมชนนักเรียนที่มักเป็นคอมเพล็กซ์ที่มีขนาดใหญ่ อยู่ใกล้โรงเรียน ซึ่งค่าเช่าจะแพงกว่าตัวเลือกที่พักแบบอื่น ๆ

School Courses

General English
Academic Pathway
English for High School
English for Academic Purposes
IELTS Preparation
Intensive Academic Preparation
English for Business
Study Tours

หลักสูตรยอดนิยม

English for High School

เป็นคอร์สสำหรับนักเรียนอายุ 11-18 ปี ที่วางแผนจะเรียน High School ที่ออสเตรเลีย

General English

เป็นคอร์สพัฒนาทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนจะพูดคล่องขึ้น ถูกต้องมากขึ้น

English for Business

เป็นคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนแบ่งเป็น 3 ระดับ (EB1- EB 3)

Hawthorn-Melbourne-logo
English-Australia-logo
CCEL-navitas-logo
Hawthorn-Melbourne-logo