EC English

EC English เป็นสถาบันสอนภาษาชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพมาตรฐาน การันตีด้วยรางวัล Star Chain School 2021 Award จาก StudyTravel ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 5 ที่สถาบันได้รับรางวัลนี้ ปัจจุบัน EC English ได้ขยายวิทยาเขตไปใน 6 ประเทศ โดยในประเทศแคนาดา ตั้งอยู่ที่เมือง Toronto, Vancouver และ Montreal

แคนาดาเป็นประเทศที่สวยงามและมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมอย่างลงตัว ทั้ง 3 เมืองซึ่งเป็นที่ตั้ง 3 แคมปัสของ EC English ล้วนมีความน่าสนใจเฉพาะตัว Toronto เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศและเป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรม Vancouver เมืองใหม่ที่เต็มไปด้วยตึกสูงอันทันสมัย และ Montreal

Canada
UK
USA
Ireland
Malta
South Africa
Minimum Age
16
Class Size
15
Start Date
Monday
Work Right
On Campus Only

ข้อมูลทั่วไป

EC English เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีเป้าหมายเรียบง่ายและชัดเจนคือช่วยให้นักเรียนสามารถก้าวไปถึงระดับภาษาอังกฤษที่ต้องการ โดยทางสถาบันจัดเตรียมระบบการศึกษาที่ดี การสอนที่มีมาตรฐานในระดับสูงภายในสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ รวมถึงโปรแกรมกิจกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทางภาษาอังกฤษที่ดี
หลักสูตรที่ EC English เปิดสอน ได้แก่ General English, Bilingual Programme, English for Work, IELTS Exam Preparation, Cambridge Exam Preparation, TOEFL Exam Preparation, TOEIC Exam Preparation, University Pathway Programme, Academic Semester/Year
General English เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนทุกระดับตั้งแต่ Beginner-Advanced นักเรียนทุกคนจะสามารถพัฒนาทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียนในจังหวะที่เหมาะสมกับตัวเอง นักเรียนทุกคนจะมีความเข้าใจและใช้ภาษาได้คล่องแคล่วมากขึ้น เป็นหลักสูตร 20 บทต่อสัปดาห์ และสามารถเลือกเรียนหลักสูตรเพิ่มเติม ได้แก่ Intensive English ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียน Special Focus อีก 10 บทต่อสัปดาห์, Semi-Intensive English เป็นคอร์สที่เรียน General English 24 บท (18 ชั่วโมง) ต่อสัปดาห์และเรียน Special Focus อีก 4 บทต่อสัปดาห์, English for Work เป็น Special Focus Programme เรียน General English 20 บท+ Business English 10 บท เนื้อหาว่าด้วย Negotiating, Project management, Giving presentations Marketing, Management และ Interview skills), One-to-One sessions เป็นโปรแกรมการเรียนแบบตัวต่อตัว เนื้อหาเป็นไปตามความต้องการและความสนใจของนักเรียน
English for Work เป็นหลักสูตรที่มอบทักษะทางภาษาอังกฤษที่สำคัญและจำเป็นในการทำงาน รวมถึงทักษะในที่ทำงานด้วย เช่น ทักษะในการแก้ปัญหา การเตรียมการประชุม การแสดงความคิดเห็นในที่ทำงาน (หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ EC Toronto เท่านั้น)
Bilingual Programme เป็นการเรียนแบบ 1 คอร์ส 2 ภาษา นักเรียนจะได้เรียนทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสไปพร้อม ๆ กัน โดยจะเลือกภาษาใดเป็นภาษาหลักก็ได้ (และหากนักเรียนเลือกที่พักแบบโฮมสเตย์ ก็สามารถเลือกได้ว่าต้องการพักกับครอบครัวที่พูดภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสเป็นภาษาหลัก) เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยากฝึกทั้ง 2 ภาษา (หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ EC Montreal เท่านั้น)
IELTS Exam Preparation เป็นหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS โดยโฟกัสไปที่หัวข้อหลัก ๆ ในการสอบ เช่น กลยุทธ์ที่ต้องใช้ในการสอบ ระบบความคิดในการเตรียมสอบ และทักษะภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการสอบ ครูผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาและวิธีการสอนแบบพิเศษที่สร้างความมั่นใจให้นักเรียนและได้ผลสอบที่น่าพอใจ รวมถึงมีกิจกรรม Academic Extras เสริมทักษะอีกมากมาย เช่น lectures, a pronunciation clinic, a conversation class, an active film club + group discussion
Cambridge Exam Preparation เป็นหลักสูตรเตรียมสอบ Cambridge สำหรับ B2 First หรือCambridge English: First (FCE), C1 Advanced หรือ Cambridge English (CAE) และ C2 Proficiency หรือ Cambridge English: Proficiency (CPE) หลักสูตรที่จะพัฒนาทักษะและสร้างความมั่นใจให้นักเรียนเพื่อที่จะได้ผลสอบที่น่าพอใจ มีกิจกรรม Academic Extras สำหรับฝึกและเสริมสร้างทักษะ เช่น Lectures, Pronunciation Clinic, Conversation Class (หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ EC Vancouver เท่านั้น)
TOEFL Exam Preparation หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL สอนโดยครูผู้สอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีสื่อการสอนโดยเฉพาะ ซึ่งพัฒนาโดยผู้ที่ทำงานร่วมกับ Oxford University นักเรียนจะได้ฝึกทำข้อสอบทุกวัน และเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการทำข้อสอบ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการสอบ (หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ EC Toronto เท่านั้น)
TOEIC Exam Preparation เป็นหลักสูตรที่ว่าด้วยกลยุทธ์และเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEIC เน้นให้นักเรียนได้ผลลัพท์ในการสอบที่น่าพอใจ มากกว่า 97% ของนักเรียนคอร์สนี้สามารถทำคะแนนได้ดีขึ้น (หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ EC Toronto เท่านั้น)
University Pathway Programme เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่แคนาดาแต่คะแนนไม่ถึง หลักสูตรนี้จะทำให้นักเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ EC English ได้โดยไม่ต้องสอบ TOEFL หรือ IELTS อีก (หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ EC Toronto และ Vancouver)
Academic Semester/Year สำหรับนักเรียนที่เรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป เลือกเรียนจากคอร์ส General English, Semi-Intensive English หรือ Intensive English มีการเวิร์คช้อปการใช้ทักษะหลัก คือ พูด ฟัง อ่าน เขียน ให้ถูกต้องและคล่องแคล่วมากขึ้น รวมถึงการออกเสียงการการสนทนา
นอกจากการเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนแล้ว ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ทำอีกมากมาย เช่น ศิลปะ กีฬา ตระเวนชิม city tours, nightlife เป็นต้น

School

Location

City

Montréal, Toronto, Vancouver, Brighton, Bristol, Cambridge, London, Manchester, Boston, Los Angeles, New York, San Diego, San Francisco, Cape Town, Dublin

Learn more

ทำเลที่ตั้ง

EC English มี 3 แคมปัส ได้แก่ Toronto, Vancouver และ Montreal
Toronto ตั้งอยู่ที่ Eglinton Avenue West เมือง Toronto รัฐ Ontario ห้องเรียนมีความทันสมัย มี Interactive Whiteboard ยกระดับการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีห้องคอมพิวเตอร์ โซน Self-study และพื้นที่เลาจน์
Vancouver ตั้งอยู่ที่ Dunsmuir Street เมือง Vancouver รัฐ British Columbia ภายในแคมปัสมีห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัย มีห้องคอมพิวเตอร์ และพื้นที่เลาจน์สำหรับการพักผ่อนของนักเรียน
Montreal ตั้งอยู่ที่ St. Catherine Street West เมือง Montreal รัฐ Quebec ภายในแคมปัสมีห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัย มีห้องคอมพิวเตอร์ และพื้นที่เลาจน์สำหรับการพักผ่อนของนักเรียน

Accommodation

EC English จัดเตรียมที่พักหลากหลายรูปแบบไว้รองรับนักเรียน ได้แก่
Homestay ทางสถาบันมีการคัดสรร ฝึกอบรม และตรวจสอบครอบครัวโฮมสเตย์เป็นอย่างดี เพื่อให้การพักกับครอบครัวโฮมสเตย์เป็นโอกาสอันพิเศษสุดในการเรียนรู้วิถีชีวิตและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวแคนาดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ Montreal ซึ่งเป็นเมือง 2 ภาษา นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าต้องการพักกับครอบครัวที่พูด 2 ภาษา พูดอังกฤษ หรือพูดฝรั่งเศส รูปแบบห้องก็เลือกได้เช่นกัน มีห้อง Standard และ Comfort ห้องน้ำในตัวหรือใช้ห้องน้ำรวมกับทางครอบครัว โปรแกรมอาหารแบบครบทุกมื้อหรือบางมื้อ
EC Toronto นักเรียนสามารถเลือกพักที่ Sherbourne ซึ่งเป็นอพาร์ตเมนท์สไตล์โมเดิร์นตกแต่งครบ มีอุปกรณ์ทำครัวครบครัน โต๊ะอ่านหนังสือ Smart TV และ Netflix EC Vancouver มีที่พักที่ Viva Tower Residence ซึ่งเป็นอพาร์ตเมนท์ใหม่ที่นักเรียนจะได้ชมวิวอันสวยงามของ Vancouver อยู่ห่างจาก Davie Street อันคึกคักและที่มีชื่อเสียงเพียงแค่ 1 บล็อก รูปแบบห้องมีห้องเดี่ยว ห้องคู่ พื้นที่ครัว ห้องน้ำรวม สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ฟรีWiFi ทีวี อุปกรณ์ทำครัว ยิมสำหรับออกกำลังกาย
EC Montreal นักเรียนสามารถเลือกพักที่ Trylon studio ซึ่งเป็นอพาร์ตเมนท์คุณภาพดี ติดแอร์ ตกแต่งครบ เป็นห้องเดี่ยวแบบสตูดิโอพื้นไม้ทันสมัย มีอุปกรณ์ครัวครบครันเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการทำอาหารเอง มี Wi-Fi เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ ฟิตเนส สระว่ายน้ำ ซาวน่า พื้นที่เลาจน์ และระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

School Courses

General English
Bilingual Programme
English for Work
IELTS Exam
Cambridge Exam
TOEIC Exam
TOEFL Exam
University Pathway
Academic Semester

หลักสูตรยอดนิยม

IELTS Exam

เป็นหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS โดยโฟกัสไปที่หัวข้อหลัก ๆ ในการสอบ เช่น กลยุทธ์ที่ต้องใช้ในการสอบ

English for Work

เป็นหลักสูตรที่มอบทักษะทางภาษาอังกฤษที่สำคัญและจำเป็นในการทำงาน รวมถึงทักษะในที่ทำงานด้วย

Bilingual Programme

เป็นการเรียนแบบ 1 คอร์ส 2 ภาษา นักเรียนจะได้เรียนทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสไปพร้อม ๆ

Ec-logo
Bournemouth-Collegiate-School-logo-isi
accet-logo