Bayswater College

Bayswater College เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เปิดสอนมายาวนานกว่า 70 ปี ที่นี่เน้นการสร้างแรงบันดาลใจและให้การศึกษาภายในสภาพแวดล้อมที่สวยงามและเท่าทันโลก การผจญภัยที่ดีที่สุดนั่นคือการท่องเที่ยว Bayswater College จึงเน้นสร้างประสบการณ์ที่ดีและมีค่าให้แก่นักเรียน และให้ความสำคัญกับความสุขในการเรียนภาษาของเด็กนักเรียนเป็นอันดับแรก สถาบันนี้ตั้งอยู่ในเมืองต่างๆของหลายประเทศอย่างเช่นแคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส ไซปรัส และแอฟริกาใต้

Canada
UK
France
Minimum Age
16
Class Size
16
Start Date
Monday
Lesson Hours
45 Minutes

ข้อมูลทั่วไป

Bayswater มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการสอนภาษาให้กับนักเรียนนานาชาติ เน้นให้เด็กๆได้มีส่วนร่วม มั่นใจ และกล้าแสดงออกในการสื่อสาร ซึ่งหลักสูตรที่นี่มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น General English เรียนรู้กับอาจารย์มากคุณภาพ สอนเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ครอบคลุมหัวข้อสำคัญต่างๆไปพร้อมกับพัฒนาการสื่อสารที่ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
ทั้งยังมีหลักสูตรเตรียมพร้อมก่อนสอบทั้ง IELTS Preparation และ Cambridge English Exam Preparation เรียนรู้เทคนิคสำคัญต่างๆที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการสอบทั้ง IELTS และ Cambridge เนื่องจากเป็นการสอบวัดระดับภาษา ทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ ดังนั้นหลักสูตรนี้เรียกว่าตอบโจทย์เป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องพัฒนาทักษะภาษาของตนเองและรวมไปถึงการฝึกบริหารจัดการเวลาในการทำข้อสอบอีกด้วย
หลักสูตร University Pathway Program เป็นหลักสูตรที่มีขึ้นสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในประเทศแคนาดา และหลักสูตร Business English เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจ การเรียนการสอนจะมุ่งเน้นไปในด้านของการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในแวดวงธุรกิจ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆที่สำคัญ การฝึกนำเสนอ การสื่อสารในบริบทธุรกิจ เพื่อต่อยอดการเป็นนักธุรกิจในอนาคต
และ One to One English Classes หลักสูตรที่เปิดสอนภาษากับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบรวดเร็ว ผู้เรียนต้องการที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านใด คลาสเรียนก็จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน หลักสูตรนี้นอกจากจะช่วยในเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาแล้วยังช่วยให้ผู้เรียนโฟกัสกับบทเรียนและฝึกการจัดลำดับเวลาและความสำคัญในเรื่องการเรียนได้มากขึ้นด้วย

School

Location

City

Calgary, Toronto, Vancouver, Bournemouth, Brighton, London, Liverpool

Learn more

ทำเลที่ตั้ง

Bayswater ที่ตั้งอยู่ในแคนาดา มีทั้งหมด 3 เมืองได้แก่ Calgary, Toronto และ Vancouver แคนาดาถือเป็นประเทศที่มีความสงบ ร่มรื่นไปด้วยธรรมชาติ ผู้คนเป็นมิตร เป็นหนึ่งประเทศที่เหมาะแก่การเดินทางมาเรียนรู้วัฒนธรรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกัน ส่วน Bayswater ในอังกฤษจะมีอยู่ใน 4 เมืองคือ London, Liverpool, Brighton และ Bournemouth

School Courses

General English
Business English
IELTS
Cambridge Exam
French Course
IELTS Preparation
University Preparation
One to One English

หลักสูตรยอดนิยม

General English

เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาภาษาอังกฤษทุกด้านรวมถึงทักษะในการสื่อสารสำหรับนักเรียนที่ต้องการทำงานหรือเรียน

University Pathway

เป็นหลักสูตรที่มีขึ้นสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในประเทศแคนาดา

One to One English

หลักสูตรที่เปิดสอนภาษากับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบรวดเร็ว ผู้เรียนต้องการที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านใด

ncg-british-uk-logo
ncg-member-uk-logo