James Cook University

James Cook University หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม ” JCU “  เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลของประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็น Top 300 ของโลก มาเปิดแคมปัสที่สิงคโปร์ เปิดสอนหลักสูตรเดียวกันกับประเทศออสเตรเลีย แต่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับชาวเอเชียมากขึ้น นักศึกษาของ JCU ในประเทศสิงคโปร์ จะได้รับประกาศนียบัตรฉบับจริงจากออสเตรเลีย 

จุดเด่นของ JCU คือสามารถเรียนจบปริญญาตรีภายใน 2 ปีเท่านั้นเพราะใช้ระบบการเรียน 3 เทอมการศึกษาต่อปี  ทำให้เป็นสถาบันอีกหนึ่งที่ที่ชาวต่างชาตินิยมมาเรียน เพราะทำให้ประหยัดเวลาเรียน และประหยัดค่าครองชีพสำหรับนักเรียนต่างชาติอีกด้วย

Singapore
Bachelor
2 Years
Master
1 Year
Fees
$29532 SGD
Intake
Mar/Jul/Nov

Subjects

Aquaculture
Business
Commerce
Cybersecurity
Early Childhood
Economic
Environmental Science
Finance
Games Design
Information Technology
Management
Psychology

Popular subjects

Business, Finance, Psychology
0
Young University Rankings 2020
times-higher-education-logo
0
Rankings 2022
QS-World-University-Rankings-Logo
0
Top 50 under 50
QS-under 50-logo

Foundation

นักเรียนที่เรียนแคมปัสสิงคโปร์ จะสำเร็จการศึกษาเร็วกว่าในวิทยาเขตอื่นๆ ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบสำหรับวิทยาเขตนี้ นักเรียนจะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก เนื่องจากเปิดเรียน 3 เทอมต่อปี สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและครอบคลุมทั่วมหาวิทยาลัย มีห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และมีเครื่องมือทันสมัย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ห้องอาหาร ห้องสมุด นักเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าความเป็นอยู่ระหว่างที่เรียนจะได้รับความสะดวกสบายและคุณภาพทางการศึกษาที่ดีเยี่ยมเทียบเท่ากับนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย

Degree

JCU เปิดสอนหลากหลายหลักสูตรให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความถนัด สำหรับนักเรียนที่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง ทางมหาวิทยาลับมีหลักสูตร English Language Preparatory Program หรือ ELPP ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับชั้นปริญญาต่อไป
jcus-logo
singapore-quality-glass-logo
state of the tropics-logo
edutrust-singapore-logo