Hotel Institute Montreux

Hotel Institute Montreux หรือ HIM ก่อตั้งเมื่อปี 1985 การเรียนการสอนของที่นี่เน้นไปที่การจัดการ การผสมผสานมุมมองทางธุรกิจและการจัดการแบบร่วมสมัย เรียนรู้ The Art of Hospitality Management บวกกับ The Specialization in Finance, Human Resources or Luxury Marketing and Business Management เรียนรู้ทั้งแบบภาคทฤษฎีพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ซึ่งหลักสูตรและการจัดการเรียนสอนของ HIM จะมีส่วนช่วยปรับและเสริมความรู้ให้กับนักเรียนในหลายๆด้านเพื่อการทำงานในอนาคต

Montreux
Bachelor
4 Years
Master
1 Year
Fees
42,200-144,500CHF
Intake
April/July

Subjects

Hospitality Management

Popular subjects

0
times-higher-education-logo
0
QS-World-University-Rankings-Logo
0
QS-under 50-logo

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตร ในระดับปริญญาตรีจะเรียนทั้งหมด 3 ปี มีทั้งหมด 6 เทอม ในปีแรกจะเรียนเกี่ยวกับ Introduction to Hospitality ซึ่งในเทอมแรกจะเรียนทั้งหมด 11 สัปดาห์ นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่อง Bar and Beverage Management, World Cultures and Customs, Introduction to the Hospitality Industry, Applied Business Research, Accounting Principles และ Language (French, German, Spanish) ในเทอมที่ 2 เรียนทั้งหมด 11 สัปดาห์เช่นกันจะมีเรื่อง Human Resource Management, Communications, Microeconomics, Front Office Management ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากเทอมแรก และในเทอมที่สองจะมีการให้นักเรียนได้ฝึกงานในสวิตเซอร์แลนด์หรือต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน
ส่วนของปีที่ 2 จะเรียนเกี่ยวกับ Management and Leadership Principles บวกกับเลือกวิชาเฉพาะที่นักเรียนสนใจ โดยเทอมที่ 3 จะเรียนทั้งหมด 11 สัปดาห์ เรียนรู้เรื่อง Principles of Management, Management of Information Technologies, Managerial Accounting, Macroeconomics, Digital Marketing และ Convention Management, Banqueting, and Events เทอมที่ 4 จะเพิ่มเติมเรื่อง Organizational Behavior and Leadership, Introduction to Art, Financial Management และ Specialization ในเทอมที่ 4 จะมีการออกฝึกงาน 4-6 เช่นเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในปีสุดท้ายจะเรียนรู้เรื่อง International Business โดยเทอมที่ 5 จะมีการเรียนเรื่อง Business Ethics, Business Law, Responsible Resort Management, Innovative Hospitality Models, Statistics และ Economics of Public Policy ส่วนเทอมที่ 6 จะเรียนเพิ่มเติมในเรื่อง Contemporary Global Issues, Strategic Planning, International Management, Yield and Revenue Management และ Philosophy of Enterprise และเช่นเดียวกัน ในปีที่ 3 นักเรียนจะต้องฝึกงานในระยะเวลา 4-6 เดือน

ทำเลที่ตั้ง

HIM ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Montreux ริมชายฝั่ง Lake Geneva ซึ่งใช้เวลาในการเดินเท้าเพียงแค่ 3 นาทีเท่านั้นหากจากโรงเรียนไปยัง Lake Geneva และสถานีรถไฟ สามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวกสบาย ตัวโรงเรียนได้มีการรีโนเวทและปรับปรุงให้เกิดการผสมผสานศิลปะอาคารแบบดั้งเดิมเข้ากับความเป็นสมัยใหม่ พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีความทันสมัย

Accommodation

ที่พักมีความสะดวกสบายและปลอดภัย สภาพแวดล้อมเหมาะกับการเรียนรู้และการพักผ่อน โดยหอพักจะ 4 แบบได้แก่ Double deluxe room จะเป็นห้องพัก Large Size, Double standard room, Single standard room และ Single deluxe room จะเป็นห้องพักเดี่ยวแบบ Large size