AUT

Auckland University of Technology (AUT) ตั้งอยู่ที่เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ Auckland เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของนิวซีแลนด์ซึ่งประกอบไปด้วยผู้คนจากหลายเชื้อชาติทั้งชาวเกาะจากมหาสมุทรแปซิฟิค คนผิวขาวที่อพยพมาจากยุโรป ชาวเมารีซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิม และผู้อพยพจากประเทศอื่น ๆ อีกมากกว่า 80 ประเทศ ทำให้ที่นี่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

AUT ติดอันดับ Top1% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก Business School ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคณะวิชาธุรกิจชั้นนำของโลกโดย Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ได้อันดับ 1 ในนิวซีแลนด์สำหรับสาขาวิชาสุขภาพ และมีอีกหลายสาขาวิชาติดอันดับโลก เช่น Art and Design, Computer Science and Information Systems, Economics, เป็นต้น

Auckland
Foundation
8 Months
Bachelor
4 Years
Fees
NZ$7,079-39,200
Intake
Feb-Jan

Subjects

Architecture
Business
Computing
Engineering
Health Sciences
Hospitality
Law
Management
Mathematics
Nursing
Science
Tourism

University Subject Rankings

Clinical Medicine , Engineering
0
World University Rankings 2022
times-higher-education-logo
0
Best Global Universities in New Zealand 2022
Best-global-universities-logo
0
Best Global Universities in New Zealand 2022
Best-global-universities-logo

ข้อมูลทั่วไป

Auckland University of Technology (AUT) ได้รับสถานะมหาวิทยาลัยเมื่อ 1 มค. 2000 ซึ่งดูเหมือนจะเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ แต่อันที่จริงแล้วมีรากฐานอันแข็งแกร่งมาจากการเป็น Institute of Technology อันดับ 1 ของนิวซีแลนด์ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1895
AUT มีนักศึกษามากเป็นอันดับ 3 ของนิวซีแลนด์โดยมีนักศึกษามากกว่า 29,000 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติกว่า 4,000 คนจาก 94 ประเทศ เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดยแบ่งเป็น 5 คณะ ได้แก่ 1. Culture and Society 2. Business, Economics and Law 3. Design and Creative Technologies 4. Health and Environmental Sciences 5. Te Ara Poutama ซึ่งแต่ละคณะแบ่งเป็นโรงเรียนต่าง ๆ ได้แก่ ภาษาและวัฒนธรรม ศิลปะและการออกแบบ ธุรกิจ สื่อสารศึกษา เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และนโยบายสาธารณะ กฎหมาย งานบริการและการท่องเที่ยว กีฬาและสันทนาการ วิทยาศาสตร์คลินิก สภาพแวดล้อมในอนาคต การศึกษาสาธารณสุขและสหวิทยาศึกษาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ Te Ara Poutama – ชาวเมารีและการพัฒนาของชนพื้นเมือง
นอกจากนี้ยังมีศูนย์และสถาบันวิจัยมากกว่า 60 แห่ง เช่น Centre for Kode Technology Innovation, Engineering Research and Innovation Cluster, Institute of Biomedical Technologies, Creative Industries Research Institute, Earth and Oceanic Sciences Research Institute, Institute for Radio Astronomy and Space Research, National Māori Language Institute ที่ดำเนินการวิจัยระดับชั้นนำ ตั้งแต่การวิจัยด้านอวกาศ ดาราศาสตร์จนถึงปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์ รวมถึงด้านสุขภาพ นิเวศวิทยา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา และโภชนาการ
AUT มีเป้าหมายในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ในฐานะมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีของประเทศ นักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมในด้านนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจควบคู่กับความสามารถในการสำรวจเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ การท้าทายแนวคิดแบบดั้งเดิมและการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ มีรูปแบบการเรียนที่เน้นภาคปฏิบัติ สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาของ AUT เป็นที่ต้องการจากผู้จ้างงาน โดย 95% ของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานแบบมีรายได้ภายในเวลา 9 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา

ทำเลที่ตั้ง

Auckland University of Technology มี 3 วิทยาเขต ได้แก่ North Campus, City Campus และ South Campus มหาวิทยาลัยมีบริการรถบัสรับส่งระหว่าง 3 วิทยาเขต
North Campus ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางเหนือของ Auckland เป็นที่ตั้งของ Faculty of Health and Environmental Sciences และ School of Education เปิดสอนหลักสูตรด้าน Education, Health sciences และ Sport and Recreation ทั้งในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น คลินิกสุขภาพ ร้านกาแฟ คาเฟ่ ห้องออกกำลังกายที่ใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัย มียิม ห้องยกน้ำหนัก อุปกรณ์ทดสอบ คลินิกวงสวิงกอล์ฟ และสนามในร่ม วิทยาเขตยังมีห้องสมุด ศูนย์บริการนักศึกษา ศูนย์เด็กปฐมวัย ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ร้านหนังสือ ร้านอาหาร นอกจากนี้ยังมีคลินิกสุขภาพ 5 แห่ง (ช่องปาก กายภาพบำบัด เท้า จิตบำบัด และอัลตราซาวนด์)
City Campus อาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยกระจายอยู่ทั่วพื้นที่หลายแห่งในใจกลางเมือง Auckland เป็นที่ตั้งของหน่วยการศึกษาและหน่วยงานส่วนกลางส่วนใหญ่ รวมถึงสำนักงานรองอธิการบดีและศูนย์วิจัย คณะธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และกฎหมาย การออกแบบและเทคโนโลยีสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและสังคม และ Te Ara Poutama อาคารเพื่อการเรียนรู้ของสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ สิ่งอำนวยความสะดวกของวิทยาเขต ได้แก่ ศูนย์เด็กปฐมวัย ศูนย์นักศึกษาต่างชาติ ศูนย์การพิมพ์ โรงยิม ศูนย์ภาษาจีน บริการช่วยเหลือนักศึกษา Pasifika ศูนย์ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ Te Tari Āwhina หอสมุดกลาง AUT Shop, St Paul St Art Gallery ร้านหนังสือของมหาวิทยาลัย ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และบาร์ รวมทั้ง Vesbar ที่นักศึกษาเป็นเจ้าของ ร้านอาหารฝึกอบรม Piko Restaurant และ Four Seasons Restaurant
South Campus เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาธุรกิจ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ กฎหมายปีที่ 1 รวมถึงการจัดการการกีฬาและวิทยาศาสตร์ มีอาคาร Mana Hauora (MH) เป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในวิทยาเขต ถือเป็นเป็นหัวใจใหม่ของวิทยาเขต สร้างโดยรวมเอาคุณลักษณะการออกแบบที่ยั่งยืนหลายประการทำให้ได้รับรางวัล Auckland Regional Awards ภายในวิทยาเขตยังมีห้องสมุด ห้องรับรองนักศึกษา ศูนย์ข้อมูลนักเรียน ศูนย์ข้อมูลหลักสูตร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เครือข่ายไร้สาย และคาเฟ่ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬามีสนามเทนนิส บาสเก็ตบอล เน็ตบอล วอลเลย์บอล

Accommodation

Auckland University of Technology ให้บริการที่พักที่ North Campus และ City Campus North Campus มีที่พักเป็น หมู่บ้านนักศึกษา Akoranga อยู่ใกล้วิทยาเขตในระยะการเดินเพียงเดิน 5 นาที เป็นอพาร์ตเมนท์สไตล์ทาวน์เฮาส์ 40 ห้องในบรรยากาศหมู่บ้าน
City Campus มีที่พักนักศึกษา Te Āhuru Mayoral Drive เดินเพียง 1 นาทีถึงวิทยาเขต เป็นอพาร์ตเมนท์ห้องเดี่ยวพร้อมเตียง ห้องน้ำ และครัวขนาดเล็ก มีพื้นที่ส่วนกลาง ห้องรับประทานอาหาร ห้องนั่งเล่นและพื้นที่อ่านหนังสือ ที่พักอีกแห่งคือ Wellesley Student Apartments อยู่ในระยะเดิน 3 นาทีถึงวิทยาเขต เป็นอพาร์ตเมนท์รวม 4-5 คน 2 ห้องน้ำ พร้อมห้องครัวหรือห้องนั่งเล่น AUT ไม่มีที่พักที่ South Campus นักศึกษาจะพักที่ City Campus และใช้รถรับส่ง AUT รถไฟสาธารณะ หรือรถประจำทางเพื่อไปเรียน
AUT-logo
AUT-logo-rainbow-tick
AUT-Ministrt-logo
AUT-theimpact-sdg5-logo